Jan-Kees Goet

Jan-Kees Goet is sinds 15 juni 2018 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hiervoor werkte hij vanaf 2014 als directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Eerder werkte hij onder andere als plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als directeur Politie en als directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jan-Kees Goet studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden.

De heer Goet zal de visie van de minister van LNV geven op de transitie naar kringlooplandbouw die we in Nederland de komende tien jaar gaan maken. Hij zal aandacht geven aan de economische aspecten voor de hele keten waarmee akkerbouwers en veehouders te maken hebben. Ook zal hij ingaan op actuele zaken die in die ten tijde van het congres aan de orde zijn.

 

Bestel hier je tickets

Andere sprekers

Jan-Kees Goet

Jan-Kees Goet is sinds 15 juni 2018 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hiervoor werkte hij vanaf 2014 als directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Eerder werkte hij onder andere als plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als directeur Politie en als directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jan-Kees Goet studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden.

De heer Goet zal de visie van de minister van LNV geven op de transitie naar kringlooplandbouw die we in Nederland de komende tien jaar gaan maken. Hij zal aandacht geven aan de economische aspecten voor de hele keten waarmee akkerbouwers en veehouders te maken hebben. Ook zal hij ingaan op actuele zaken die in die ten tijde van het congres aan de orde zijn.

 

Bestel hier je tickets

Andere sprekers
All rights reserved © 2019 Boerenbusiness